to top

Pzt - Cu 09:00 - 18:00

Bizi Arayın (0216) 652 2268

ÖLÜM HALİNDE MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ, MİRASI REDDETMEMİŞ KANUNİ MİRASÇILARINA GEÇER.

DANIŞTAY 11. DAİRE 1999/2966 E.  2000/3472 K. "İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y ONBİRİNCİ DAİRE Esas No : 1999/2966 Karar No : 2000/3472 Temyiz İsteminde Bulunan : Liman Vergi Dairesi Müdürlüğü - MERSİN Karşı Taraf : … Vekili : … İstemin Özeti : … Bakliyat Pazarlama İthalat İhracat ve Sanayi Anonim Şirketi'nden tahsil edilemeyen 1990 yılını...
Continue reading
  1 Hits
  0 Comments

İCRA VE İHALE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN, YOLSUZ TESCİL DAVALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ BULUNMAMAKTADIR.

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ 2019/1645 E.  2021/2045 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL-ALACAK Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil- bedel istekli dava sonunda ilk derece mahkemesince davanın reddine dair verilen kararın davacı tarafından istinafı üzerine ...B...
Continue reading
  10 Hits
  0 Comments

MEŞRU MÜDAFAANIN OLUŞTUĞUNUN KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN, SALDIRIYA VE SAVUNMAYA İLİŞKİN ŞARTLARIN BİRLİKTE GERÇEKLEŞMESİ GEREKMEKTEDİR.

CEZA GENEL KURULU 2013/1-26 E. , 2013/150 K. KASTEN ÖLDÜRME KASTEN YARALAMA MEŞRU MÜDAFAADA SINIRIN AŞILMASI KASTEN YARALAMA SONUCU ÖLÜM NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 23 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 87 TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 81 TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) (765) Madde 49 TÜRK CEZA KANUNU ...
Continue reading
  18 Hits
  0 Comments

İŞVERENİN, İŞÇİLERİN KULLANMIŞ OLDUĞU TUVALETİ KULLANMALARINI YASAKLAMASI ESASLI DEĞİŞİKLİK SAYILIR.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ 2013/9808 E.  2015/7745 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ DAVA :Davacı, kıdem tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafında...
Continue reading
  24 Hits
  0 Comments

DÜĞÜN GÜNÜ TABANCAYLA ATEŞ EDEN SANIK HAKKINDA, BİLİNÇLİ TAKSİRLE İNSAN ÖLDÜRME SUÇUNDAN HÜKÜM KURULMASI GEREKİR.

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ 2014/663 E.  2015/2219 K. "İçtihat Metni" Tebliğname No : 12 - 2013/163062 MAHKEMESİ : Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi TARİHİ VE NO : 19/03/2013, 2012/159 (E) ve 2013/54 (K) SUÇ : Bilinçli taksirle öldürme, 6136 sayılı Yasaya muhalefet, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma 1) Sanık hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırılık ...
Continue reading
  22 Hits
  0 Comments

KAYINVALİDEYE " KART OĞLUNU BAŞINA ÇAL, ELİMİ SALLASAM ELLİSİ " ŞEKLİNDEKİ SÖYLEMLER BOŞANMA SEBEBİDİR.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2010/13556 E.  2011/14660 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Balıkesir 1. Aile Mahkemesi TARİHİ :26.3.2010 NUMARASI :Esas no:2009/239 Karar no:2010/225 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm her iki dava yönünden temyiz edilmekle evrak ok...
Continue reading
  25 Hits
  0 Comments

İKAMETİNDE BOĞMA RAKI ÜRETMEK HAPİS CEZASI GEREKTİRİR.

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ  2014/17429 E.  2015/16094 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : 4733 sayılı Yasa'ya aykırılık Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Olay tarihinde sanığın...
Continue reading
  26 Hits
  0 Comments

KİŞİNİN İNTERNET GAZETESİNDEKİ HABER ALTINA YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR YÜZÜNDEN CEZALANDIRILMASI, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE ADLİ YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNİ GÖSTERİR.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR OĞUZ DEMİRKAYA BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2018/15033) Karar Tarihi: 18/5/2021 R.G. Tarih ve Sayı: 12/8/2021-31566 İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan : Kadir ÖZKAYA Üyeler : Engin YILDIRIM M. Emin KUZ Yıldız SEFERİNOĞLU BasriBAĞCI Raportör : Mustafa İlhan ÖZTÜRK Başvurucu : Oğuz DEMİRKAYA I. BAŞVURUN...
Continue reading
  29 Hits
  0 Comments

EŞE "OROSPU ÇOCUĞU " DEMEK AĞIR HAKARETTİR.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2018/5100 E.   2019/2582 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVACI-DAVALI : ... DAVALI-DAVACI : ... DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı kadın tarafından erkeğin davasın...
Continue reading
  53 Hits
  0 Comments

HER İKİ TARAFIN DA ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMASI HALİNDE, KADIN LEHİNE YOKSULLUK NAFAKASINA HÜKMEDİLEMEZ.

YARGITAY  2. HUKUK DAİRESİ 2015/18663 E.  2016/10813 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından, kusur belirlemesi, tazminatlar ve nafakalar yönünden te...
Continue reading
  32 Hits
  0 Comments

SANIĞIN "GERİCİ YOBAZLAR " SÖZÜ ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞI RENCİDE EDİCİ NİTELİKTE OLMADIĞI İÇİN HAKARET SUÇUNU OLUŞTURMAZ.

YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ 2017/373 E. , 2017/1182 K. "İçtihat Metni" Hakaret suçundan sanıklar ... ve....'in 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125/1, 125/4, 62 ve 52/2. (ikişer kez) maddeleri gereğince ayrı ayrı 1.740,00 Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmalarına dair Milas 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 30/06/2015 tarihli ve 2015/60 esas, 2...
Continue reading
  83 Hits
  0 Comments

HAVA TAŞIMASINDAKİ YOLCU, BAGAJ VEYA EŞYANIN GECİKMESİNDEN DOĞAN ZARAR TAZMİNAT GEREKTİRİR

HUKUK GENEL KURULU 2017/44 E.  2019/508 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki "maddi ve manevi tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 18.05.2011 tarihli ve 2009/639 E., 2011/245 K. sayılı karar davalı vekilinin temyizi üzeri...
Continue reading
  92 Hits
  0 Comments

EŞİN EVDE OLMADIĞI SIRADA, KAPI KİLİDİNİN DEĞİŞTİRİLİP, EVE GİRMESİNİN ENGELLENMESİ KÖTÜ MUAMELE SUÇUNU OLUŞTURUR.

YARGITAY  18. CEZA DAİRESİ 2019/9640 E.  2020/1752 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Kötü muamele HÜKÜM : Beraat KARAR Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. V...
Continue reading
  61 Hits
  0 Comments

KÖPEK ISIRMASI SONUCU YÜZÜNDE İZ KALAN KİŞİNİN, İLERİDE YAPILMASI ZORUNLU OLAN TEDAVİ GİDERLERİ YAPILMADAN ÖNCE KÖPEK SAHİBİNDEN TALEP EDİLEBİLİR.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ 2016/19378 E.   2018/5863 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ:ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar...
Continue reading
  54 Hits
  0 Comments

BUZLU OLAN ASFALT CADDEDE, KIŞ LASTİĞİ VEYA ZİNCİR TAKMADAN YOLA ÇIKAN VE ARACININ KAYMASI SONUCU YAYAYA ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ŞOFÖR " BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLDÜRMEDEN SORUMLUDUR "

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2019/9401 E.  2021/722 K. "İçtihat Metni" Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Taksirle öldürme Hüküm : TCK'nın 85/1, 62/1, 50/4. maddesi delaletiyle 50/1-a, 52/2-3-4. maddeleri gereği mahkumiyet Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii ve katılanlar vekili tarafından temyiz edilm...
Continue reading
  91 Hits
  0 Comments

MAAŞ ÜZERİNE HACİZ NEDENİYLE, HER AY MAAŞTAN KESİLEREK GÖNDERİLEN PARALARIN, İCRA DOSYASINA GELMESİ VE ALACAKLI TARAFINDAN ALINMASI, İCRA TAKİP İŞLEMİ NİTELİĞİNDE OLMADIĞINDAN, ZAMANAŞIMINI KESMEZ.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 2014/30420 E.  2014/30286 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : İzmir 6. İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 15/04/2014 NUMARASI : 2013/690-2014/224 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, ...
Continue reading
  62 Hits
  0 Comments

AVUKAT OLAN SANIĞIN,YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNE " KAPA ÇENENİ, PSİKOLOJİK SORUNUN VAR HERHALDE, SEN HASTASIN, HASTANEYE GİT, KADINA BAK YA " DEMESİ HAKARET SUÇUNUN UNSURLARINI OLUŞTURMAZ.

  Ceza Genel Kurulu 2017/814 E. , 2018/512 K. "İçtihat Metni" Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 18. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 497-113 Sanık ...'ün kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçundan TCK'nın 125/1, 125/3-a, 125/4, 129/1, 62 ve 52/2-4. maddeleri uyarınca 7.050 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve ta...
Continue reading
  72 Hits
  0 Comments

DAVACININ, EVLENMEDEN ÖNCE EŞİNİN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI BİLİYOR OLMASI, CEZAEVİNDE ONU DÜZENLİ OLARAK ZİYARET ETMİŞ BULUNMASI, EVLİLİĞİN TEMELİNDEN SARSILDIĞI GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMEZ VE OLAYLARI HOŞGÖRDÜĞÜNÜ VEYA AFFETTİĞİNİ GÖSTERMEZ.

YARGITAY  2. HUKUK DAİRESİ 2013/18836 E.  2014/1312 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Kahramanmaraş 2. Aile Mahkemesi TARİHİ :03.07.2013 NUMARASI :Esas no:2013/209 Karar no:2013/580 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı (kadın) tarafından temyiz e...
Continue reading
  51 Hits
  0 Comments

"...BENDE HAKKIN VARSA ALLAH RIZASI İÇİN HELAL ETME, EDERSEN ŞEREFSİZSİN... " SÖZÜ ŞARTA BAĞLI VEYA BİR OLASILIK HALİNDE DİLE GETİRİLDİĞİNDE HAKARET SUÇU OLUŞMAZ.

​ YARGITAY   18. Ceza Dairesi  2015/11227 E.  2016/14515 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi SUÇ : Hakaret HÜKÜM : Mahkumiyet Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi....
Continue reading
  81 Hits
  0 Comments

ARSA SAHİBİ, EKSİK VE AYIPLI İMALATI BULUNAN BİR İNŞAATI TESLİM ALMAYA ZORLANAMAZ.

 YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ 2016/1917 E. , 2019/513 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düş...
Continue reading
  304 Hits
  0 Comments
Uzmanlık alanlarımızda hukuk ve danışmanlık hizmeti almak için şimdi iletişime geçin

Adresimiz

Cevizli Mh. Bağdat Cd.
Dragos Love Apt. No: 534 D:19
Maltepe, İstanbul

Çalışma Saatleri

Pzt - Cu
09:00 - 18:00
Cmt - Paz
Kapalı
Resmi Tatiller
Kapalı