to top

Pzt - Cu 09:00 - 18:00

Bizi Arayın (0216) 652 2268

OLUMLU SONUÇ ALINMADIĞI TAKDİRDE ÜCRET ÖDENMEYECEĞİNİN YAZILI OLDUĞU SÖZLEŞME AVUKATLIK KANUNUNA AYKIRIDIR VE GEÇERSİZDİR.

TC. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ 2016/226 E.  2018/7283 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği k...
Continue reading
  13 Hits
  0 Comments

RESMİ OLARAK EVLİ OLMAYAN EŞLER ARASINDA ALDATMA NEDENİYLE İŞLENMİŞ OLAN CİNAYETLERDE TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMAZ.

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ 2016/4609 E.  2017/5004 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten öldürme HÜKÜM : TCK.nun 81, 29, 62, 53/1-2-3, 63. maddeleri uyarınca 13 yıl 4 ay hapis cezası. TÜRK MİLLETİ ADINA Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...'in maktule ...'ü kasten öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve sor...
Continue reading
  11 Hits
  0 Comments

BİREYSEL BAŞVURU SÜRESİNİN, GEREKÇELİ KARARIN UYAP EVRAK İŞLEM KÜTÜĞÜ ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEME TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEMEYE BAŞLADIĞININ KABUL EDİLMESİ GEREKİR.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR SİNAN BARTINLI BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2020/31668) Karar Tarihi: 19/10/2023 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan : Hasan Tahsin GÖKCAN Üyeler : Muammer TOPAL Yusuf Şevki HAKYEMEZ Selahaddin MENTEŞ İrfan FİDAN Raportör : Fatih ALKAN Başvurucu : Sinan BARTINLI I. BAŞVURUNUN ÖZETİ 1. Başvuru, atama ...
Continue reading
  27 Hits
  0 Comments

İŞÇİNİN, İŞVERENİN TALİMATI İLE KURULAN FUTBOL TAKIMININ DIŞARIDA OYNADIĞI HALI SAHA MAÇINDA SAKATLANMASI İŞ KAZASIDIR.

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ 2018/5771 E.  2022/8783 K. "İçtihat Metni" Mahkemesi : ... Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi Dava, davacının 20.01.2015 tarihinde, dava dışı ... ... Adamları Derneği tarafından düzenlenen futbol turnuvasında müsabaka sırasında geçirdiği kazanın ... kazası olduğunun tespiti istemine ilişkindir. İlk Derece Mahke...
Continue reading
  19 Hits
  0 Comments

SON SÖZÜN SANIĞA VERİLMESİ BOZMA KARARINDAN SONRAKİ YARGILAMADA UYULMASI GEREKEN ZORUNLU BİR USUL KARARIDIR.

YARGITAY CEZA GENEL KURULU 2017/312 E.  2019/543 K. "İçtihat Metni" Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 3. Ceza Dairesi Mahkemesi :Asliye Ceza Sayısı : 493-45 Kasten yaralama suçundan sanıklar ... ve ...'in beraatlerine ilişkin Milas (Kapatılan) 5. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 04.12.2014 tarihli ve 413-285 sayılı hükümlerin Cumhuriyet savcısı ...
Continue reading
  33 Hits
  0 Comments

ARACI PARK YERİNDEN ÇIKARTIRKEN DUBAYI KENARI ÇEKMEK İÇİN KAPIYI AÇIK BIRAKIP İNEN KİŞİNİN ARACININ ÇALINMASI DURUMUNDA KASKO/SİGORTACI SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTADIR.

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ 2018/5917 E.  2020/3597 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki kasko sigorta poliçesinden kaynaklanan tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya ...
Continue reading
  37 Hits
  0 Comments

KOLLUK KUVVETLERİNCE YAKALANAN ŞAHSIN TELEFONUNA GELEN ARAMA ÜZERİNE, KOLLUK TARAFINDAN SESİN HOPARLÖRE VERİLEREK KONUŞMALARDAN DELİL ELDE EDİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR.

YARGITAY CEZA GENEL KURULU 2016/1062 E.  2019/441 K. "İçtihat Metni" Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 20. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 579-182 Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanık ...'ün, TCK'nın 188/3, 62, 52, 53, 54 ve 63. maddeleri uyarınca 8 yıl 4 ay hapis ve 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunl...
Continue reading
  55 Hits
  0 Comments

KİRA SÖZLEŞMESİ SONA ERDİĞİ HALDE KİRACININ KİRALANAN YERİ İŞGAL ETMESİ HALİNDE, KİRALAYANA ECRİMİSİL ÖDEMESİ GEREKİR.

  YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ 2021/5902 E.  2021/6459 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen davada Büyükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 17.09.2013 tarih ve 2013/106 E. - 2013/48 K. sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içi...
Continue reading
  38 Hits
  0 Comments

SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASI ŞİKAYETE BAĞLI OLSA BİLE, CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDA UZLAŞTIRMA YOLUNA GİDİLEMEZ.

6. Ceza Dairesi 2020/1936 E. , 2021/856 K. "İçtihat Metni" Sanık ... hakkında hukuki alacağını tahsil amacıyla tehdit suçundan mahkumiyetine ilişkin Diyarbakır 2.Ağır Ceza Mahkemesince verilen 03/03/2017 gün ve 2016/18 Esas- 2017/76 Karar sayılı hükmün, sanık müdafii tarafından temyizi üzerine Dairemizin 15/06/2020 gün ve 2018/1799 Esas, 2020/1918 ...
Continue reading
  45 Hits
  0 Comments

EŞİNDEN HABERSİZ ALTINLARINI BOZDURUP EVLENMEDEN ÖNCEKİ BORÇLARINI ÖDEYEN, YERİNE SAHTE BİLEZİK TAKIP EŞİNİN GÜVENİNİ SARSAN DİĞER EŞ TAM KUSURLUDUR.

  YARGITAY  2.HUKUK DAİRESİ 2018/3154 E.  2019/7805 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından kusur bel...
Continue reading
  49 Hits
  0 Comments

EVLİ OLDUĞUNU BİLDİĞİ KİŞİYE "MÜSAİT MİSİN, BEN SENİN HAYRANLARINDAN BİRİYİM" ŞEKLİNDE SÖZLER SÖYLEMEK CİNSEL TACİZ SUÇUNU OLUŞTURUR.

YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ 2019/315 E.  2020/494 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Kişilerin huzur ve sükununu bozma HÜKÜM : Mahkumiyet KARAR Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin e...
Continue reading
  43 Hits
  0 Comments

YARGI KARARI OLMAKSIZIN RIZAEN TAHLİYE EDİLEN TAŞINMAZ İÇİN TAZMİNAT DAVASI AÇILAMAZ.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ 2017/4956 E.  2019/871 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra,...
Continue reading
  53 Hits
  0 Comments

YARGILAMANIN YENİLENMESİ HALİNDE ÖNCEKİ YARGILAMADA GÖREV ALAN HAKİM AYNI İŞTE GÖREV ALAMAZ.

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ 2018/5199 E.  2018/12659 K. "İçtihat Metni" Basit yaralama suçundan sanık ...'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 86/2, 29, 62/1 ve 52/1-2. maddeleri uyarınca 1.500,00 Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Tokat 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 18/01/2018 tarihli ve 2017/154 Esas, 2018/56 sayılı kararını ...
Continue reading
  48 Hits
  0 Comments

DÜĞÜN ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ OLARAK SÖZLEŞMEDE YER ALAN "ALINAN KAPORA İADE EDİLEMEZ" ŞEKLİNDEKİ HÜKÜM HAKSIZ ŞART OLUP, GEÇERLİLİĞİ YOKTUR.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ 2021/6310 E.  2021/11809 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :TÜKETİCİ MAHKEMESİ Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması neticesinde davanın reddine dair kesin olarak verilen hükmün Adalet Bakanlığınca kanun yararına bozulması istenilmekle; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten so...
Continue reading
  57 Hits
  0 Comments

İMARA AYKIRI ALANIN HESABINDA HATA YAPILMASI HALİNDE, İDARİ PARA CEZASININ TAMAMININ İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

DANIŞTAY  6. Daire BAŞKANLIĞI 2019/9444 E.  2020/7744 K. "İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2019/9444 Karar No : 2020/7744 TEMYİZ EDEN : 1- (DAVACI) … VEKİLİ : Av. … 2- (DAVALI) … Belediye Başkanlığı - … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF : 1- … Belediye Başkanlığı 2- … İSTEMİN KONUSU: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…...
Continue reading
  45 Hits
  0 Comments

EV SAHİBİ YERİNE İMZA ATILARAK ELEKTRİK, SU VE DOĞALGAZ İDARELERİNE ABONE OLUNMASI, ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNU OLUŞTURUR.

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ 2016/11975 E.  2018/4841 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Özel belgede sahtecilik HÜKÜM : Beraat A)Sanık ... hakkında "özel belgede sahtecilik" suçundan kurulan beraat hükmüne karşı katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; Yüklenen suçun yasal unsurları itibarıyla oluşmadığı dosy...
Continue reading
  61 Hits
  0 Comments

TARAFLARIN TALEPLERİ OLMADAN GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞE ÇIKARTILMASI USULE AYKIRI OLUP, TEMYİZ TALEBİNİN SÜRESİNDE OLMADIĞINDAN DOLAYI REDDİNE İLİŞKİN KARAR VERİLMESİ HATALIDIR.

12. Hukuk Dairesi 2022/5894 E. , 2022/7311 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikte...
Continue reading
  73 Hits
  0 Comments

12-15 YAŞ GRUBUNDA OLAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA KARAR VERİLMEDEN ÖNCE, SOSYAL İNCELEME RAPORU ALINMASI ZORUNLUDUR.

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ 2020/10516 E.  2020/8125 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını bozma HÜKÜM : Mahkumiyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılması Dosya incelenerek gereği düşünüldü; 1) Suça sürüklenen çocuk ... hakkında iş yeri dokunulmazlığını bozma suçundan kurulan hükme ilişkin ...
Continue reading
  68 Hits
  0 Comments

FESİHTEN BİR SÜRE ÖNCE, ÜÇ İŞÇİNİN YAPABİLECEĞİ BİR İŞİN TEK BAŞINA DAVACIYA YÜKLENMESİ VE DOLAYISIYLA ÇALIŞMA KOŞULLARININ AĞIRLAŞTIRILMASI DAVACI İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH SEBEBİDİR.

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ 2017/27815 E.  2020/3616 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İş Mahkemesi AVUKAT ... AVUKAT ... DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından...
Continue reading
  60 Hits
  0 Comments

AVUKATIN GÖREVİ İHMALDEN DOLAYI CEZALANDIRILMASI İÇİN ZARAR ŞARTI VARDIR. İHMAL EDİLEN İŞLEM YAPILMIŞ OLSAYDI MEVCUT DURUMU DEĞİŞTİRECEK MİYDİ? SONUÇ YİNE AYNI OLACAKSA CEZA VERİLMEZ.

YARGITAY CEZA GENEL KURULU  2019/184 E.  2020/497 K. "İçtihat Metni" Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 5. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 400-418 Sanık ...'in ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçundan beraatine ilişkin Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 15.09.2014 tarihli ve 166-152 sayılı hükmün katılan tarafından t...
Continue reading
  528 Hits
  0 Comments
Uzmanlık alanlarımızda hukuk ve danışmanlık hizmeti almak için şimdi iletişime geçin

Adresimiz

Cevizli Mh. Bağdat Cd.
Dragos Love Apt. No: 534 D:19
Maltepe, İstanbul

Çalışma Saatleri

Pzt - Cu
09:00 - 18:00
Cmt - Paz
Kapalı
Resmi Tatiller
Kapalı