to top

Pzt - Cu 09:00 - 18:00

Bizi Arayın (0216) 652 2268

Tanıma ve Tenfiz Davası Açılması ve Takibi

Yabancı bir ülke mahkemesince verilen boşanma kararı, Türkiye’de kendiliğinden geçerli sayılmaz. Bu karar tanıma ve tenfiz sürecinden geçmeden Türk nüfus kayıtlarına işlenmez ve bu sebeple Yurt dışında boşanmış kişiler Türk hukuku bakımından halen evli sayılırlar. İlgililer çoğu zaman bunun farkında değillerdir ve yeni bir evlilik yapmak istediklerinde nüfus müdürlüklerinden alınan kayıtlarda zaten evli oldukları gözükür.


Yabancı ülke mahkemesince verilmiş boşanma kararının Türk nüfus kayıtlarına işlenebilmesi için Türkiye’ de tanıma ve tenfiz davası olarak bilinen davanın açılması gerekmektedir   

Tanıma davası, yabancı mahkemece verilen boşanma kararının Türkiye’de tanınması, kararın Türkiye’yi de kapsaması anlamına gelir. Yabancı mahkemece verilen kararın hukuki sonuçları, yabancı mahkeme devletinin hukukuna göre belirlenmektedir. Yabancı ilamın kesin hüküm veya kesin delil etkisi yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder. Şartları taşımadığı için tanınmayan yabancı mahkeme kararı, ilam niteliğinde bir hukuki etkiye sahip olamaz.

Yabancı bir mahkemece verilen boşanma kararının tenfizi denildiğinde onun Türkiye’de icra edilebilirliği anlamı ortaya çıkmaktadır. Örneğin yabancı mahkemece verilen boşanma kararında velayet ve nafakaya ilişkin hükümler varsa ilamın bu kısımlarının Türkiye’de uygulanması tenfiz kararı ile mümkün olabilmektedir.    


Tanıma ve tenfiz davaları duruşmalı olarak görülür, dosya üzerinden karar verilemez. Basit usulde muhakemeye tabidir, bu nedenle adli tatilde de görülebilir. 

Davacının yerleşim yeri Türkiye’de değilse teminat göstermesi gerekir.  Teminatın miktarına hakim karar verir.

Yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri mahkemesidir.  Davalının Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu da yoksa Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemeleri yetkilidir. Dava bu üç yerden birinde açılabilir. Görevli mahkeme aile mahkemesidir.    

 Tanıma ve tenfiz davalarında eklenmesi gereken belgeler ve şartlar:

  • Yabancı Mahkeme tarafından verilmiş ve kesinleşmiş boşanma kararının kesinleşme ve apostil şerhi taşıyan aslı. 
  • Yabancı Mahkeme Kararının tamamının noter veya resmi kurumlarca onaylı tercümesi. 
  • Türkiye Cumhuriyeti ile kararın verildiği yabancı ülke arasında mütekabiliyet şartı.
  • Yabancı mahkeme hükmünün Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.
  • Yabancı Mahkeme kararının Türk Mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması.
  • Kendisine karşı tenfiz istenen kişiye yabancı mahkeme tarafından usulüne uygun olarak savunma hakkı tanınmış olması.
  • Türk kanunlar ihtilafı kuralları gereğince Türklerin boşanma davaları için öngörülen hukukun uygulanmadığının belirlenmesi ve davalının da bu konuda itirazda bulunması halinde tenfiz kararı verilemez.

İlişkili Bağlantılar

Perşembe, 12 Mart 2020 Kategori Boşanma

Bir yorum yapın

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz.
Uzmanlık alanlarımızda hukuk ve danışmanlık hizmeti almak için şimdi iletişime geçin

Adresimiz

Cevizli Mh. Bağdat Cd.
Dragos Love Apt. No: 534 D:19
Maltepe, İstanbul

Çalışma Saatleri

Pzt - Cu
09:00 - 18:00
Cmt - Paz
Kapalı
Resmi Tatiller
Kapalı