to top

Pzt - Cu 09:00 - 18:00

Bizi Arayın (0216) 652 2268

Şikayet Dilekçesi ve Ekleriyle Birlikte Şikayet Dosyası Hazırlamak

İşlendiği düşünülen bir suçun toplum adına araştırılması ve karara bağlanmak üzere mahkemelere sevk edilmesinde görev ve yetki Cumhuriyet savcılarına aittir. Bir şikayet dilekçesi, mağdurun olay hakkında bildiği, şahit olduğu, öğrendiği her şey ile bu konularda hukuka uygun olarak elde edebildiği veya kolluk aracılığıyla elde edilebileceğini düşündüğü her türlü delili ve muhtemel delilleri içermelidir. İlgili savcılıkça yapılacak soruşturmanın ardından kuvvetli suç şüphesinin oluştuğu takdir edilirse iddianame düzenlenerek karar mercii olarak asliye veya ağır ceza mahkemelerine gönderilecektir.

Bu bağlamda işlendiği düşünülen suç hakkında savcılığa hitaben bir şikayet dilekçesi hazırlanmalıdır. Bu dilekçede şikayetçi, vekili, şüpheli, işlendiği düşünülen suçlar, olay veya olaylar hakkında açıklamalar ve sonuç ile istem kısımları yer almalıdır. Bu suç re’sen araştırılacak bir suç ise daha sonra şikayetten vazgeçilmesi, bu konunun soruşturulmasını engellemeyecektir fakat şikayete bağlı ise şikayetin geri çekilmesiyle soruşturma da son bulacaktır. Şikayete tabi suçlarda şikayet süresi suç teşkil ettiği düşünülen fiilin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. Örneğin kasten öldürme suçu re’sen soruşturulup ilerde kamu davası niteliğini kazanabilecekken özel hayatın gizliliğini ihlal suçu şikayete bağlıdır.

Bir suçun oluştuğunun düşünüldüğü anda şikayette bulunmak mümkündür. Bu durumda şikayet dilekçesinde şüpheli (meçhul olarak da belirtilebilir), şikayetçi, vekili, suç (birden fazla suç belirtilebilir, örneğin kasten öldürme suçunda birçok somut olayda kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun da vücut bulduğu görülmektedir), açıklamalar ve sonuç kısmı yer alacaktır. Açıklamalar kısmında şikayetçinin olayları oluş sırasına göre maddelendirerek ve ilgili delilleri bu maddeye ek olarak göstererek belirtmesi somut gerçeğin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynayacaktır. Sonuç kısmında ise açıklamalar kısmında etraflıca belirtilen olayların soruşturularak ve varsa gerekli delillerin savcılık eliyle toplanarak şüphelinin cezalandırılması istenecektir. Şikayet dilekçelerinde muhatap ilgili bölgenin başsavcılığıdır. Ayrıca suç yeri ve tarihinin dilekçede belirtilmesi, soruşturma esnasında yararlanılabilecek kamera kayıtları gibi delillerin elde edilebilmesi açısından önem arz etmektedir.

Şikayet dilekçesinin içeriğinde Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, AİHM gibi yüksek mahkeme kararları ile hukuki ve bilimsel her türlü gerekçe ve veri kullanılarak somut gerçeğe ulaşılmasında kolaylık sağlanabilir.

Her hukuki konuda olduğu gibi şikayet, yani suç duyurusunda bulunma konusunda da gerekli hususların ve nüansların atlanmadan, somut gerçekliğe ulaşılabilmesini sağlayacak şekilde avukatlar tarafından düzenlenmesi büyük önem arz etmektedir.

İlişkili Bağlantılar

Yazar Erkaya Hukuk Bürosu Cumartesi, 07 Mart 2020 Kategori Ceza Hukuku

Bir yorum yapın

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz.
Uzmanlık alanlarımızda hukuk ve danışmanlık hizmeti almak için şimdi iletişime geçin

Adresimiz

Cevizli Mh. Bağdat Cd.
Dragos Love Apt. No: 534 D:19
Maltepe, İstanbul

Çalışma Saatleri

Pzt - Cu
09:00 - 18:00
Cmt - Paz
Kapalı
Resmi Tatiller
Kapalı