to top

Pzt - Cu 09:00 - 18:00

Bizi Arayın (0216) 652 2268

Temyiz Dilekçesi Hazırlamak ve Temyiz Başvurusu Yapmak

Türk hukukunda geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenleme ile ilk derece mahkemeleri ile temyiz (Yargıtay) mercilerinin arasına istinaf, yani bölge adliye mahkemeleri getirildi. Bölge adliye mahkemeleri nüfusça kalabalık olan yerlerde kurulup belirli yargı çevreleri belirlendi. Bu bağlamda hem hukuk hem ceza alanında bazı istisnalar hariç olmak üzere,  hukuka uygun olmadığı düşünülen kararların önemli bir bölümü temyiz incelemesi için artık doğrudan Yargıtay yerine istinaf mahkemelerine gönderilmektedir.

İstinaf, ilk derece mahkemesinin ceza davası ile ilgili verdiği kararın, üst derecedeki mahkeme olan bölge adliye mahkemesi tarafından yeniden incelenmesini sağlayan bir kanun yoludur.

İstinaf, İlk derece mahkemelerinin verdikleri hükümlerin denetlenmesini ve hukuka uygun hale getirilmesini sağlayan kanun yoludur.

İlk derece ceza mahkemesinin kararları aleyhine öncelikle istinaf kanun yoluna gidilir. İstinaf kanun yolu aşamasında verilen hüküm tarafları memnun etmezse, istinaf aşamasından sonra istinaf mahkemesinin verdiği karar gerekli şartları taşıyorsa “Temyiz Kanun Yolu” için Yargıtay’a başvuru yapılabilir.

Ceza davaları için istinaf kanun yolu başvuru şartları Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (madde 272-285) düzenlenmiştir.

İstinaf talebi olmadan bölge adliye mahkemesi kendiliğinden ilk derece ceza mahkemesi kararını istinaf incelemesine tabi tutamaz. Fakat 15 yıl ve daha fazla hapis cezası mevcut olduğu durumlarda, bölge adliye mahkemesi tarafından kendiliğinden istinaf incelemesi yapılır (CMK madde 272).

İstinaf başvurusu, kararı veren ceza mahkemesine istinaf talebi içeren bir dilekçe verilerek yapılabilir.

İstinaf başvurusu hükmün açıklanmasından itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır. Bu kural sanığın bulunduğu duruşmada hükmün açıklandığı halde geçerlidir. Aksi halde 7 günlük istinaf yoluna başvuru süresi hükmün sanığa tebliğinden itibaren başlar. (CMK madde 273).

Aşağıda belirtilen hükümler aleyhine istinaf kanun yoluna başvurulamaz (CMK madde 272):

  • 3000 TL dahil adli para cezasına “mahkumiyet hükümleri” aleyhine istinaf kanun yoluna başvurulamaz. Adli para cezası istinaf sınırı, sadece doğrudan hükmedilen adli para cezaları içindir. Hapis cezasından çevrilen adli para cezalarının miktarı ne olursa olsun, bu kararlar aleyhine istinaf kanun yoluna başvuru yapılabilir (CMK md. 272). Örneğin, tehdit suçu nedeniyle sanığa verilen 5 ay hapis cezası 3000 TL adli para cezasına çevrildiğinde, bu hüküm aleyhine istinaf başvurusu yapılabilir.
  • Üst sınırı 500 günü geçmeyen adli para cezasını gerektiren suçlardan “beraat hükümleri” kesindir. Bu hükümler aleyhine istinaf yoluna başvurulamaz (CMK md. 272).
  • Özel kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümler aleyhine de istinaf kanun yoluna başvurulmaz (CMK md. 272).
  • Müsadere, çocuklara veya akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri ile tüzel kişileregüvenlik tedbiri uygulanmasına dair kararlar aleyhine istinaf kanun yoluna başvurulabilir.

İstinaf mahkemesinin verebileceği kararlar şunlardır:

  • İstinaf başvurusunun dosya üzerinden inceleme yapılarak “esastan reddine”,
  • İstinaf başvurusunun yerel mahkeme kararındaki hukuka aykırılıklar dosya üzerinden “düzeltilerek esastan reddine” (düzelterek onama olarak da adlandırılabilir),
  • İstinaf incelemesi neticesinde önemli bir hukuka aykırılık (CMK md.289) tespit edilmesi halinde “hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine”

İlişkili Bağlantılar

Pazar, 08 Mart 2020 Kategori Ceza Hukuku

Bir yorum yapın

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz.
Uzmanlık alanlarımızda hukuk ve danışmanlık hizmeti almak için şimdi iletişime geçin

Adresimiz

Cevizli Mh. Bağdat Cd.
Dragos Love Apt. No: 534 D:19
Maltepe, İstanbul

Çalışma Saatleri

Pzt - Cu
09:00 - 18:00
Cmt - Paz
Kapalı
Resmi Tatiller
Kapalı