to top

Pzt - Cu 09:00 - 18:00

Bizi Arayın (0216) 652 2268

Ön Satış ve Kiralama Sözleşmeleri, Yönetim Planı Uygulamaları ve Tapuya Şerhlerinin Yapılması

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, bir taşınmazın sözleşmede kararlaştırılan koşullarla ilerideki bir tarihte devrini amaçlayan ve her iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşmedir. Başka bir deyişle ileride taşınmaz satım sözleşmesi yapılmasının taahhüt edilmesidir.

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile vaat eden kişi belirli bir taşınmazı satmayı; vaat alacaklısı da bu taşınmazı satın almayı taahhüt eder. Böylece her iki taraf karşılıklı borçlanmış olurlar, bu özellik sebebi ile taşınmaz satış vaadinden doğan haklar karşılıklı olarak ileri sürülebilen nispi nitelikteki haklardır.

Kira sözleşmesi borçlar kanununda açıklandığı üzere: “Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.”

Kat Mülkiyeti Kanununun 28. Maddesine göre ise, Yönetim Planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Binanın nasıl yönetileceği, ortak kullanım kuralları, yönetimi, aidatların nasıl belirleneceği gibi bilgiler içerir ve kat maliklerini bağlayan özel bir sözleşme hükmündedir. Gayrimenkul almaya karar verdiğimizde ilk işimiz tapu alım satımından önce bu sözleşmeyi tapudan alıp okumak ya da bir hukukçuya, uzmana okutmak olmalıdır. Yönetim Planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme niteliğindedir. Yönetim Planı’nın değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu gerekmektedir. Kat maliklerinin ilgili maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

Bir kayda şerh koymak, ilgili mal hakkında açıklama yapmak, not düşmek anlamlarına geliyor. Örneğin bir tapu veya araca haciz şerhi işlendiğinde bu tapu veya aracın başka kişilere devri mümkün olmamaktadır. Hukukta bu karşımıza en çok taşınmazlar hakkında çıkmaktadır zira dava açılırken ihtiyati tedbir olarak belirli bir teminat karşılığı; yahut icra takibine girişildiğinde çeşitli şerhler tapu kütüğüne kaydedilmekte, zamanı dolduğu veya vazgeçildiği zamanda da silinmektedir. Yine belirli hak kayıplarını önlemek ve bazı hukuki faydalardan yararlanmak, ya da eşlerden tapu üzerine kayıtlı olanın kural diğer eşe sormadan 3. şahıslara devir ve temlik etmesini engellemek amacı ile konuta aile konutu şerhi konulabilmektedir.

Tapu kütüğünde sütunlardan meydana gelen 4 bölüm bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla şerhler sütunu, mülkiyet sütunu, irtifak sütunu ve taşınmaz yükü sütunu şeklindedir. Şerh alanına yazılan bir başka bilgi de kişisel haklar, tasarruf kısıtlayıcı kayıtlar ile geçici tescillerdir.

İlişkili Bağlantılar

Perşembe, 12 Mart 2020 Kategori Gayrimenkul

Bir yorum yapın

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz.
Uzmanlık alanlarımızda hukuk ve danışmanlık hizmeti almak için şimdi iletişime geçin

Adresimiz

Cevizli Mh. Bağdat Cd.
Dragos Love Apt. No: 534 D:19
Maltepe, İstanbul

Çalışma Saatleri

Pzt - Cu
09:00 - 18:00
Cmt - Paz
Kapalı
Resmi Tatiller
Kapalı