to top

Pzt - Cu 09:00 - 18:00

Bizi Arayın (0216) 652 2268

Fikri Mülkiyet Hukuku

Eseri yaratanın özgünlüğünü taşıyan, bilimsel, edebi, görsel, sinema, müzik eseri, bilgisayar programı gibi fikir ve sanat ürünlerini, patentleri, markaları ve tasarımlar gibi kavramlara fikri mülkiyet denmektedir. Fikri ürünler soyuttur. Fikri mülkiyet hukukunda, fikir ve sanat eserleri hukuku, patent ve faydalı model hukuku, endüstriyel tasarımlar hukuku gibi alt alanlar bulunmaktadır. Telif hakları ise fikir ve sanat eserlerinden doğan fikri haklar anlamında kullanılmaktadır. 

Fikri ürün çoğu zaman kâğıt, tuval gibi bir eşya üzerinde somutlaştırılmaktadır. Fikri ürün ile bu ürünün üzerinde somutlaştırıldığı eşya birbirinden farklıdır. Bir tabloda fikri ürün tuvalin ya da kâğıdın kendisi değil onu meydana getiren düşüncedir. 

Fikri haklar, mutlak hak niteliği taşır. Sahibine inhisari yetkiler verir. Yasal koruma süresi sona erdiğinde eserler kamu malı haline gelirler ve üzerinde var olan haklar sona erer. Eser sahibinin sağlığında veya vasiyetnamesinde eserleri anonim eser haline dönüştürmesi ve haklarını sona erdirerek eserlerini herkesin kullanımına sunması da mümkündür. Eser sahibi, eseri meydana getiren kişidir. Örneğin, bir telefon uygulamasının sahibi, onu meydana getiren, yani kodlarını yazan kişidir. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre göre eser: “Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini ifade eder.” Buna göre bir fikir ve sanat ürününün eser olarak kabul edilip kanunla korunabilmesi için FSEK’te öngörülen ve sayılan eser türlerinden birine girmesi gerekmektedir. 

FSEK’te fikir ve sanat eserlerinin çeşitleri sayılmıştır. Buna göre eser türleri şöyledir:

 1. İlim ve Edebiyat Eserleri
 2. Musiki Eserler
 3. Güzel Sanat Eserleri
 4. Sinema Eserleri

 FSEK’e göre aşağıdaki özelliklere sahip eserler ilim ve edebiyat eseri olarak kabul edilmiştir:

 • Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler,
 • Her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları,
 • Ara yüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir öğesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar.
 • Her nevi rakslar, yazılı koreografi eserleri, Pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri;
 • Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topografyaya ait maket ve benzerleri, her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri, ilim ve edebiyat eseridir.

 FSEK’e göre aşağıdaki özelliklere sahip eserler güzel sanat eseri olarak kabul edilmiştir:

 • Güzel sanat eserleri estetik değere sahip olan,
 • Yağlı ve sulu boya tablolar, her türlü resimler, desenler, pasteller,
 • Gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler kaligrafi, serigrafi (İpek baskı)
 • Heykeller, kabartmalar ve oymalar.
 • Mimarlık eserleri.
 • El işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri, tekstil, moda tasarımları.
 • Fotoğrafik eserler ve slaytlar,
 • Grafik eserler,
 • Karikatür eserleri,
 • Her türlü tiplemelerdir.

İlişkili Bağlantılar

Perşembe, 12 Mart 2020 Kategori Genel Hukuk

Bir yorum yapın

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz.
Uzmanlık alanlarımızda hukuk ve danışmanlık hizmeti almak için şimdi iletişime geçin

Adresimiz

Cevizli Mh. Bağdat Cd.
Dragos Love Apt. No: 534 D:19
Maltepe, İstanbul

Çalışma Saatleri

Pzt - Cu
09:00 - 18:00
Cmt - Paz
Kapalı
Resmi Tatiller
Kapalı