to top

Pzt - Cu 09:00 - 18:00

Bizi Arayın (0216) 652 2268

Marka ve Patent Hukuku

Telif hakları, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakları ifade eder. Fikri mülkiyet ise bir kişiye veya kuruluşa ait olan bir fikir ürünüdür. Fikri mülkiyet hakkı, bir fikir üreten kişinin o hakka sahip olduğunu belirten haktır ve bundan ticari olarak yararlanmaya olanak sağlar.

Marka, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş olup bir şirketin mal veya hizmetlerini diğer şirketlerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan, görsel olarak görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret olarak ifade edilir. Patent ise bir buluşun bir kime ait olduğunu gösteren belgedir. Patent bir çeşit kişisel mülktür.

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşan’’ olgulardır. Kanunda da belirtildiği üzere markalar bazen bir harften veya şekilden oluşabileceği gibi notalara aktarılabilmesi şartıyla bir ses dahi marka olabilmektedir.  

Bu alanda  taklit marka üretimi, satışı  ve benzeri şekilde marka hakkına tecavüz eylemleri sıklıkla yaşanan bir problemdir. Marka tecavüzü olarak adlandırılan bu eylemler hem suç olup hem de bu kişilere karşı marka sahibinin tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır.

Marka ve patent alanında bunlarla sınırlı olmamak üzere şu çeşit davalar söz konusu olabilmektedir: 

 • Tazminat Davaları
 • Hükümsüzlük davaları
 • Yazılım veya Diğer Teknoloji ürünlerinde Mülkiyet Hakları
 • Taklit marka ve tasarımların toplatılması, bu hususta ilgili kişiler aleyhine yapılacak suç duyuruları, her türlü cezai ve hukuki başvurular, davalar
 • Tecavüzün Önlenmesi (Men-i) Davası
 • Gerçek hak sahipliğinin tespiti
 • Lisans sözleşmeleri
 • Ulusal Patent Başvurusu-Uluslararası Patent Başvurusu
 • Delil tespitleri
 • Tespit Davaları
 • Marka, patent, tasarım, faydalı modele yönelik devir sözleşmelerinin hazırlanması ve ilgili işlemlerin yerine getirilmesi
 • İnternet üzerinden gerçekleştirilen taklit marka veya tasarımların satışının engellenmesi, içeriğin yayından kaldırılması, erişimin engellenmesi davaları
 • Kullanmamaya dayalı iptal davaları
 • Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku Kapsamında Sözleşmelerin Hazırlanması, TPE ve Tescil Merciine Karşı Açılacak Davalar
 • Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava
 • Marka, patent, faydalı model ve tasarım haklarına tecavüz davaları 
 • Sınai haklara tecavüzden kaynaklı maddi tazminat, manevi tazminat ve itibar tazminatı davaları
 • Tecavüzün bulunmadığının tespitine ilişkin davalar
 • Eda Davaları
 • Tecavüzün Kaldırılması (Ref-i) Davası
 • Tedbir Talepli Davalar
 • Tescil İşlemleri
 • Delillerin Tespiti
 • Cezai şikayetler ve Ceza Davasının Takibi
 • Tescilden Doğan Hakların ihlal edilmesinden kaynaklı davalar,
 • Ürün Toplama, Taklit Malları Gümrükte Durdurmaya ilişkin davalar
 • Vergi Usul Hukukundan Doğan Davalar
 • Tecavüzün Tespiti Davası
 • Yazılım Lisans ve Dağıtım Sözleşmeleri,
 • Hükümsüzlük Davaları

İlişkili Bağlantılar

Perşembe, 12 Mart 2020 Kategori Genel Hukuk

Bir yorum yapın

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz.
Uzmanlık alanlarımızda hukuk ve danışmanlık hizmeti almak için şimdi iletişime geçin

Adresimiz

Cevizli Mh. Bağdat Cd.
Dragos Love Apt. No: 534 D:19
Maltepe, İstanbul

Çalışma Saatleri

Pzt - Cu
09:00 - 18:00
Cmt - Paz
Kapalı
Resmi Tatiller
Kapalı