to top

Pzt - Cu 09:00 - 18:00

Bizi Arayın (0216) 652 2268

Rekabet ve Regülasyon Hukuku

Rekabet hukuku rekabeti engelleyen veya rekabeti kaldırmayı amaçlayan her türlü eyleme karşı koruma sağlamaya çalışmaktadır.

Piyasaların kendi başına bırakılması ile teşebbüslerin birbirlerini ezici bir yarış içine girmeleri, toplumsal refahı yok sayarak sömürücü ve yeni teşebbüsleri dışlayıcı eylemlerde bulunabilme ihtimalleri devlet müdahalesini kaçınılmaz kılmaktadır.

Bu tür eylemler aynı zamanda yeni girişim serbestisini de kısıtlayacak ve temel demokratik hak ve özgürlükler zarar görmüş olacaktır. Bu sorunların bertaraf edilmesi, devletin ağırlığını koyarak bir rekabet hukuku öngörmesini ve uygulamasını gerektirmiştir. Tüm bu sebeplerle devlete Anayasamızın 167. Maddesinde: “Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler” görevi verilmiştir.

Haksız rekabet, rekabet hukuku kapsamında dürüstlük kuralları kapsamında rekabet edilebilmesi sebebiyle düzenlenmiştir. Bu kurallar Türk Ticaret Kanununda ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunda düzenlenmiştir.

İdare, sosyal hukuk devleti ilkesi uyarınca toplumun refahını artırmaya yönelik etkinlikleri kendisi yapabilir. Ancak bu etkinliklerin özel kesim eliyle yapılması da mümkündür. Bu durumda idare daha çok denetleyici rolüyle öne çıkmaktadır. Son yıllarda rekabet ve regülasyon kavramları bu sebeple işlevsellik kazanmıştır.

Bu kapsamda mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaların ve piyasaya hakim teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamak devletin görevidir ve regülatif kurallarla bunu korur.

Rekabet ve regülasyon hukuku konusunda bunlarla sınırlı olmamakla birlikte şu hizmetler verilebilmektedir:

 • Rekabet ve regülasyon konusunda genel ve stratejik danışmanlık
 • Yerel ve uluslararası resmi merciler nezdinde itirazların ve panel yargılamalarının yürütülmesi
 • Menfi tespit ve muafiyet işlemlerinin yürütülmesi
 • Rekabet uyuşmazlıklarının Rekabet Kurumu, idare mahkemeleri ve Danıştay nezdinde takibi
 • Rekabet savunuculuğu, eğitimleri ve danışmanlığı
 • Sözleşmelerin rekabet hukuku bağlamında incelenmesi
 • Taşıma, ulaştırma ve lojistik düzenlemeler;
 • Birleşme ve devralma başvurularının yapılması
 • Sınırlayıcı eylemler, uyumlu eylem ve kararlar, hakim durumun kötüye kullanılması hallerinin         tespiti ve engellenmesi
 • Çevre izin ve lisans işlemleri
 • Sektörel bazda rekabetin tesisine yönelik özel uygulamalar
 • Telekomünikasyon ve bilişim hukuku
 • Rekabet uyum programlarının yürütülmesi
 • Tazminat davalarında temsilcilik
 • Çevre hukuku
 • Medya hukuku
 • Havacılık hukuku
 • Spor hukuku
 • Menfi tespit ve muafiyet başvurularının yapılması
 • Birleşme ve devralmalarda Rekabet Kurumu'ndan izin alınması
 • Rekabet inceleme ve soruşturmalarında temsil
 • Distribütörlük ve bayilik sözleşmelerinin rekabet hukuku yönlerinin değerlendirilmesi.
 • Turizm hukuku;
 • Gümrük hukuku, ithalat ve ihracat;
 • Dünya Ticaret Örgütü (WTO) anlaşmaları ve yerel mevzuat ışığında ticari engel, tedbir ve soruşturmalara yönelik danışmanlık

İlişkili Bağlantılar

Perşembe, 12 Mart 2020 Kategori Genel Hukuk

Bir yorum yapın

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz.
Uzmanlık alanlarımızda hukuk ve danışmanlık hizmeti almak için şimdi iletişime geçin

Adresimiz

Cevizli Mh. Bağdat Cd.
Dragos Love Apt. No: 534 D:19
Maltepe, İstanbul

Çalışma Saatleri

Pzt - Cu
09:00 - 18:00
Cmt - Paz
Kapalı
Resmi Tatiller
Kapalı