to top

Pzt - Cu 09:00 - 18:00

Bizi Arayın (0216) 652 2268

Şirketler Hukuku

Şirket, bir veya daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca ulaşmak üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir. Türkçede “ortaklık” olarak ifade edebileceğimiz şirketler adi şirket hariç birer tüzel yani hukuki kişiliğe sahip olup aynı gerçek kişiler yani insanlar gibi hukuki sorumluluğa sahip olabilir, kendi mal varlıkları bulunabilir, hak veya yükümlülük altına girebilirler. Örneğin şirketler bir markaya, patente, fabrikaya sahip olabilirler; mahkemelerde taraf olabilir ve vekille temsil edilebilirler. Ayrıca tüzel kişiliğe sahip şirketler iflasa tabidir ve tacir sıfatı da bulunmaktadır. Şirketler hukuku ise kara ticaret hukukunun bir alt dalıdır ve hükümleri genel olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. Şirketler hukuku alanında ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair kurallar ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkiler incelenir. Şirketlerin 5 temel unsuru vardır. Bunlar sözleşme unsuru, şahıs unsuru, sermaye unsuru, ortak amaç unsuru ve affectio societatis unsurudur. Kural olarak şirketin söz konusu olması için bu beş unsurun da yerine getirilmiş olması şarttır. Aksi takdirde ortaklıktan bahsedilemez. Şirketler de kendi arasında şahıs ve sermaye şirketleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Adi şirket, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir.

Kolektif şirket bir ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacı ile gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarının sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış olan şirkettir.

Adi komandit şirket, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirkettir.

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Anonim şirketler ortak kavramının yerini pay sahibi kavramı almaktadır ve pay sahipleri, sözleşmede taahhüt ettikleri miktar ile şirkete karşı sorumludur.

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan, esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşan şirkettir.

Şirketler hukuku alanında bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok çeşitte dava ile karşılaşabilmektedir: Vergi hukukundan doğan davalar, haksız rekabet davaları, şirketlerin alacak davaları, ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davaları, iflas ve konkordato davaları, ortaklıktan çıkma davaları.

 

 

İlişkili Bağlantılar

Perşembe, 12 Mart 2020 Kategori Genel Hukuk

Bir yorum yapın

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz.
Uzmanlık alanlarımızda hukuk ve danışmanlık hizmeti almak için şimdi iletişime geçin

Adresimiz

Cevizli Mh. Bağdat Cd.
Dragos Love Apt. No: 534 D:19
Maltepe, İstanbul

Çalışma Saatleri

Pzt - Cu
09:00 - 18:00
Cmt - Paz
Kapalı
Resmi Tatiller
Kapalı