to top

Pzt - Cu 09:00 - 18:00

Bizi Arayın (0216) 652 2268

Hukuk Rehberi

Hukuk Bilgi Bankası

İtiraz - Gecikmiş İtiraz - Kısmi İtiraz

İtiraz

Borçlunun, borçlu olmadığını veya alacaklının takip yapma yetkisi bulunmadığını icra dairesine bildirmesine itiraz denir.

İtiraz etmek isteyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur.

İtiraz, takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire, masrafı itirazla birlikte alarak itirazı derhal yetkili icra dairesine gönderir.

Takibe itiraz edildiği, alacaklının yatırdığı avanstan karşılanmak suretiyle üç gün içinde bir muhtıra ile alacaklıya tebliğ edilir.” denilmektedir. Kanun metninden de anlaşılacağı üzere itiraz etmek isteyen borçlu ,itirazını ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur ancak uygulamada  icra daireleri yalnızca yazılı olarak bildirilen itirazları değerlendirmektedir. 

Borçlunun, 7 gün içinde ödeme emrine itiraz etmesi ile birlikte icra takibi kendiliğinden durur. Alacaklının, duran takibe devam edebilmesi için alacaklının başvurabileceği iki seçenek vardır:

  1. Borçlunun itirazının iptali için dava açmak
  2. Borçlunun itirazının kaldırılması için icra mahkemesine başvurmak

Kısmı İtiraz

İcra İflas Kanununun 62/4 Maddesinde “ Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lazımdır. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır,” denilmektedir. Kısmi itirazın geçerli sayılabilmesi için, borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun, itiraz ettiği borç miktarını itirazında ayrıca ve açıkça belirtmek zorundadır. Belirtmemişse eğer hiç itiraz etmemiş sayılır.

Gecikmiş İtiraz

Borçlu bir kusuru olmadan farklı bir engel nedeni ile yedi gün içerisinde ödeme emrine itiraz etmemiş ise, itirazın sonradan geçerli bir sebeple yapılmasına gecikmiş itiraz denir.

Yapılacak gecikmiş itirazlar paraya çevirme işlemlerinin bitmesine kadar yapılabilmektedir. İtiraz konusunda süresini kaçırmış olan borçluya gecikmiş itirazda bulunma yetkisinin tanınabilmesi için borçlunun kusuru olmadan bir engel ve mazeret nedeni ile itiraz etmemiş olması gerekmektedir. Borçlunun kusuruna dayanmamalı ve onun iradesi dışında bir sebep olmalıdır.

Gecikmiş itiraz konusunda borçlunun ödeme emrine itiraz etmesine engel olan nedenin ortadan kalmasından itibaren üç gün içerisinde itiraz etmesi gerekmektedir. Engelin ortadan kalktığı tarihten itibaren üç günlük sürede yapılmayan gecikmiş itiraz geçerli değildir. Ve icra mahkemesinde süre aşımından reddedilmektedir.

Borçlunun gecikmiş itirazda bulunabilmesi konusunda ilk şart, borçlunun iradesine bağlı olmayan bazı durumlar sebebi ile zamanında itiraz edememiş olması gerekmektedir. Borçlunun kendi kusuru olmadan farklı sebepler nedeni ile mazeretin olması durumuna örnek verilmesi bu durumun daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır.

Borçlunun ağır bir hastalığı: Borçlu 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz edemeyecek ve bir kişiyi vekil olarak atayamayacak derecede ağır hasta ise; iyileştikten sonra 3 gün içinde gecikmiş itirazda bulunabilir. Borçlunun ağır hastalının olması durumunu resmi olarak doktor raporu ile ispatlaması gerekmektedir.

Borçlu; yangın, deprem, su basması gibi bir afet nedeni ile 7 gün içinde itiraz edememişse, bu afetin son bulması ve itiraz edebilecek duruma gelmesi üzerine 3 gün içerisinde gecikmiş itirazda bulunabilir.

Borçlu; adresinde bulunmadığı için, onun adına tebligatı kabule yetkili bir kimseye tebliğ edilmiş ancak borçlu bir seyahatte olduğu için tebligat kendisine ulaştırılamadıysa, seyahatten döndükten sonra ödeme emrini öğrenince 3 gün içinde gecikmiş itirazda bulunabilir.

Gecikmiş itiraz konusunda yapılacak itirazlar icra mahkemesine yapılmaktadır.

Gecikmiş itirazın yapılması, normal itirazın yapılmasından iki bakımdan ayrılmaktadır:

  1. İtiraz, icra dairesine bildirildiği halde, gecikmiş itiraz icra mahkemesine yapılır.
  2. Gecikmiş itirazın içeriği de farklıdır. Öyle ki; gecikmiş itirazda hem itiraz edildiğinin hem de borçlunun mazeretinin ve bunun delillerinin bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde gecikmiş itiraz geçersiz sayılır.

İlişkili Bağlantılar

Pazartesi, 23 Mart 2020 Kategori İcra ve İflas

Bir yorum yapın

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz.
Uzmanlık alanlarımızda hukuk ve danışmanlık hizmeti almak için şimdi iletişime geçin

Adresimiz

Cevizli Mh. Bağdat Cd.
Dragos Love Apt. No: 534 D:19
Maltepe, İstanbul

Çalışma Saatleri

Pzt - Cu
09:00 - 18:00
Cmt - Paz
Kapalı
Resmi Tatiller
Kapalı